Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ kiểm sát - Khóa 28 - Phần: Một số vấn đề về điều tra hình sự