Lịch tổng kết thực tập, ôn thi tốt nghiệp lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 27