THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG THỨ 2 ĐẠI HỌC NGÀNH LUẬT HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019 ĐỢT 2 (KHÓA 1, NIÊN KHÓA 2019-2021)

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 121/TB-T2-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh Văn bằng thứ 2 đại học ngành Luật hệ chính quy

năm 2019 đợt 2 (Khóa 1, niên khóa 2019-2021)

____________________________

  Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 đối với hệ văn bằng đại học thứ hai ngành Luật hệ chính quy; Công văn số 1207/VKSTC-V15 ngày 28/3/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển sinh, đào tạo văn bằng thứ hai đại học ngành Luật và tuyển sinh, đào tạo thạc sỹ ngành Luật, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai chính quy năm 2019 đợt 2 (Khóa 1) mở tại Trường như sau:

  1. Điều kiện dự thi Văn bằng thứ 2 Luật

- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam;

- Đã có một bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy; Vừa học, vừa làm; Đào tạo từ xa; bằng Cao học, Tiến sĩ (trường hợp có bằng đại học nước ngoài thì phải có xác nhận của Cục Bảo đảm chất lượng giáo dục);

- Có sức khỏe tốt để học tập theo quy định.

Lưu ý: Đối tượng đang trong thời gian thực hiện hình phạt hoặc đã thực hiện xong hình phạt nhưng vẫn chưa được xóa án tích hoặc những đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ không đủ điều kiện dự thi. Đối với sinh viên tốt nghiệp thì việc chuyển đổi vị trí việc làm (đối với người học là công chức, viên chức đang công tác trong Ngành) thực hiện theo quy định của ngành Kiểm sát nhân dân; đối với sinh viên tốt nghiệp nhưng không phải là công chức trong Ngành thì ngành Kiểm sát nhân dân không chịu trách nhiệm tuyển dụng vào ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Hình thức đào tạo, chỉ tiêu, thời gian đào tạo, cấp bằng đại học thứ hai

- Hình thức đào tạo: Tập trung Chính quy.

- Chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2: 50 sinh viên.

- Thời gian đào tạo: 2,5 năm (tương đương 05 kỳ học).

- Cấp bằng đại học thứ hai: Sinh viên văn bằng thứ hai đại học, đăng ký học theo hình thức tập trung chính quy, sau khi tích lũy bổ sung đủ khối lượng kiến thức theo Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật của Trường được cấp bằng đại học thứ hai hệ chính quy ngành Luật (bao gồm cả những thí sinh có bằng đại học thứ nhất hệ vừa làm, vừa học; hệ đào tạo từ xa).

 

3. Thời gian học, địa điểm học

- Thời gian học: Ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần; thứ 7, chủ nhật hàng tuần (tạo điều kiện cho các học viên đang công tác và ở các tỉnh xa có điều kiện đi học).

- Địa điểm học: tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

Một bộ hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

-       01 phiếu đăng ký dự thi bằng đại học thứ hai (theo mẫu);

-       01 bản khai hồ sơ tuyển sinh có dán ảnh và có xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi thường trú;

-       01 bản sao có chứng thực văn bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất;

-       01 bản sao có chứng thực bảng điểm đại học thứ nhất;

-       01 bản sao có chứng thực giấy khai sinh;

-       01 bản photo chứng minh thư nhân dân;

-       04 ảnh cỡ 3x4 ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh;

-       02 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của thí sinh.

5. Thời gian phát hành, nộp hồ sơ, thi, nhập học và học

- Thời gian phát hành hồ sơ: đến ngày 31/8/2019.

- Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 20/9/2019.

- Thời gian thi: Dự kiến ngày 12-13/10/2019.

- Thời gian nhập học: Dự kiến ngày 29/10/2019.

- Thời gian học (Lịch học chính thức công bố trên website Nhà trường).

6. Môn thi, hình thức thi, địa điểm thi

- Môn thi:

+ Môn 1. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin (phần Triết học);

+ Môn 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Hình thức thi: Tự luận (thí sinh được sử dụng tài liệu giấy do Nhà trường phát hành).

- Địa điểm thi: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

7. Ôn tập trước khi thi tuyển sinh

Trường tổ chức ôn tập cho thí sinh có nguyện vọng, thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau khi thí sinh nộp hồ sơ.

8. Địa chỉ phát hành và tiếp nhận hồ sơ

- Hồ sơ chỉ được phát hành và thu tại Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Phòng 207 Nhà hành chính). Trường không phát hành và thu hồ sơ ở bất cứ địa chỉ nào khác.

- Lệ phí đăng ký dự thi và tổ chức xét tuyển, tổ chức thi dự kiến: 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng)/1 hồ sơ, nộp tại Phòng Tài vụ, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (phòng 201 - Nhà Hành chính) khi thí sinh nộp hồ sơ. Thí sinh đã nộp hồ sơ, không tham dự thi không được trả lại hồ sơ và lệ phí.

- Địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 02432878340, 02433581280, 0243581500.

Nơi nhận:

- Đ/c Trần Công Phàn,

Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Vụ TCCB (để b/c);

- Phòng Quản lý đào tạo (V15);

- Trang thông tin điện tử Trường (để t/b);

- BGH;

- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

TS. Lại Viết Quang