THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN TÀI SẢN THANH LÝ ĐỢT 1 NĂM 2019

Tải mẫu đơn đăng ký mua tài sản TẠI ĐÂY.