Lịch Giảng dạy Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 26 - Học phần VI: Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật