Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy ngành luật năm 2018 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội