Lịch giảng dạy Đào tạo Nghiệp vụ kiểm sát khóa 23 - Phẩn V: Công tác Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự