Lịch Giảng dạy Đào tạo Nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 23 - Phần IV: Thực hành Quyền công tố và kiểm sát xét xử Vụ án hình sự