Lịch Giảng dạy Lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát Khóa 23 - Phần III: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự