Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng chuyên sâu về công tác Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính tại VKSND Tỉnh Hòa Bình