Thông báo sơ tuyển

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 21/TB-T2-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 3  năm 2017

 

THÔNG BÁO SƠ TUYỂN

(Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2017

của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội)

 

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ SƠ TUYỂN

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều kiện đặc thù về sức khỏe, hạnh kiểm, học lực, lý lịch theo những tiêu chí được quy định tại tiểu mục 2.1 mục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2017 của Nhà trường đã được Lãnh đạo VKSNDTC phê duyệt, cụ thể như sau:

- Về học lực: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học THPT, kết quả học tập lớp 10, 11 đạt từ loại trung bình trở lên; lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên; hạnh kiểm được xếp loại khá hoặc tốt trong các năm học THPT. Điểm tổng kết môn tiếng Anh lớp 12 phải đạt từ 6.00 trở lên. Đối với thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2016-2017 thì lấy kết quả học tập các năm học lớp 10, 11 và học kỳ I của lớp 12.

- Về độ tuổi: Thí sinh đăng ký xét tuyển không quá 25 tuổi (tính đến năm dự thi).

- Về tiêu chuẩn chính trị: Thí sinh là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là Đảng viên hoặc Đoàn viên đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Về tiêu chuẩn sức khỏe: Người đăng ký xét tuyển đại học phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Về chiều cao, cân nặng: Nam: Chiều cao từ 1,60m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên; Nữ: Chiều cao từ 1,55m trở lên, cân nặng từ 45 kg trở lên; không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên.

Ghi chú: Đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng các điều kiện của đối tượng tuyển sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2017 được quy định nêu trên.

2. HỒ SƠ DỰ SƠ TUYỂN VÀ SƠ TUYỂN

2.1. Hồ sơ dự sơ tuyển bao gồm:

-      Đơn xin xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Tải biểu mẫu).

-      Lý lịch tự khai (Tải biểu mẫu) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch.

-      Bản trích sao kết quả học tập (Tải biểu mẫu) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

-      Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

-      Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

-      Phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận thư ( để Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thông báo thời gian và địa điểm sơ tuyển).

Ghi chú: Thí sinh tải mẫu hồ sơ trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn

2.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển

- Thời gian nộp hồ sơ dự sơ tuyển: Từ ngày 13/03/2017 – 31/03/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh  nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

2.3. Thời gian, địa điểm, lệ phí sơ tuyển

- Thời gian sơ tuyển: Từ ngày 01/4/2017-14/4/2017 (chi tiết Theo Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi cho thí sinh). Thí sinh nhận được kết quả sơ tuyển chậm nhất là ngày 14/4/2017.

- Địa điểm sơ tuyển: Theo Thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh gửi cho thí sinh.

- Lệ phí sơ tuyển là 50.000 đ (năm mươi ngàn đồng)/thí sinh.

Lưu ý:

- Số chứng minh thư khi đăng ký sơ tuyển phải trùng với số chứng minh thư khi đăng ký xét tuyển vào trường.

- Khi đến sơ tuyển thí sinh cần mang theo chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu.

- Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Địa chỉ: Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội; Điện thoại: 04.33581280 hoặc 04.32878340; Email:phongdaotao.dhkshn@gmail.

- Thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin về công tác tuyển sinh 2017 của Trường tại về Đề án tuyển sinh đại học và Thông báo tuyển sinh đại học năm 2017 đăng tải tại Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: https://tks.edu.vn

Nơi nhận:

- Bộ GDĐT (để báo cáo);

- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);

- Đ/c Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC 

  (để b/c);

- Các VKSND cấp tỉnh (để phối hợp thực hiện);

- Thành viên Hội đồng trường;

- Vụ TCCB;

- BGH;

- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

TS. Phạm Mạnh Hùng

Tải phiếu sơ tuyển năm 2017 tại đây Tải phiếu sơ tuyển

Tải toàn bộ hồ sơ sơ tuyển tại đây !!!