Thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy ngành luật năm 2017