Lịch giảng dạy lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 22 - Phần III: Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án hình sự