Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSĐt, KSXX sơ thẩm các vụ án đối với tội phạm về tham nhũng khóa I năm 2015 từ 11/01/2016 đến 15/01/2016