Lịch giảng dạy lớp bồi dưỡng kỹ năng THQCT, KSXXST các vụ án phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và các tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ khóa I từ ngày 05/10/2015 đến ngày 09/10/2015